Zonnepanelen van Solarwatt

Solarwatt produceert al 30 jaar producten van aantoonbaar betere kwaliteit en met meer garanties dan andere producten in de markt. Solarwatt is opgericht met de missie om bij te dragen aan een betere, schonere toekomst door middel van zonne-energie. Helaas wordt onze sector regelmatig geconfronteerd met dwangarbeid, iets wat niemand in onze branche ooit had verwacht. In een recent rapport van Broad Daylight, Overexposed wordt zelfs over genocide gesproken.

Zonnepanelen van Solarwatt

Verplichting en verantwoordelijkheid

Als Europees bedrijf hebben wij de verplichting en verantwoordelijkheid om de best mogelijke nakoming van de vereiste normen te eisen en onze leveranciers dienovereenkomstig te controleren. Voor grotere bedrijven is dit een wettelijke verplichting. Daarnaast is Solarwatt aangesloten bij het IMVO Convenant.

Ook wij maken gebruik van Chinese cellen en produceren een deel buiten Duitsland, in Azië. Daarom auditen wij, als Europese producent en leverancier van zonnepanelen, de volledige keten om dwangarbeid uit te sluiten.

Etische leveranciers

Het betalen van een eerlijke prijs voor arbeid is een fundamenteel aspect van ethisch zakendoen. Bedrijven die ervoor kiezen om producten zonder slavenarbeid te produceren en te kopen, dragen bij aan het bevorderen van menselijke waardigheid en het respecteren van fundamentele arbeidsrechten. Omdat wij ons verplichten om enkel zaken te doen met ethische leveranciers, wordt het aanbod van potentiële leveranciers beperkt. Dit verhoogt de kostprijs van ons product. Daarnaast rekenen onze leveranciers hogere arbeidskosten, omdat ze investeren in fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en eerlijke lonen.

  PFAS vrije zonnepanelen

  Naast dit MVO beleid, is er meer nieuws: vanaf vandaag zijn alle zonnepanelen van Solwarwatt ook PFAS vrij. In samenwerking met onze Chinese partner is er een programma opgezet om het paneel zo duurzaam mogelijk te maken. Hier plukken we de komende maanden de vruchten van. Dit houdt het volgende in:

  • Laag CO2: het paneel heeft volgens cerfiticaat van Certisolis (Frankrijk) een emissie van ongeveer 500 gr/kWp, ongeveer de helft van een ‘normaal’ paneel. Dit komt doordat wij silicium gebruiken van een fabriek die voor een groot deel gerecycled silicium kan toepassen met een FBR (Fluidised Bed Reactor). Dit geeft ons een bijkomende zekerheid in het vermijden van forced labour. Uiteraard sluiten we het gebruik van silicium uit XUAR ook contractueel uit.
  • Glas-glas panelen hebben een iets hogere emissie dan glas-folie panelen, maar daar staat een veel langere levensduur tegenover. Als je de uitstoot omslaat over de gegarandeerde hoeveelheid kWh per kWp (voor het gemakt uitgaand van optimaal opgestelde systemen, en dus ongeveer 1000 kWh/kWp per jaar) dan is de uitstoot per kWh ongeveer 17,5 gr (de gemiddelde uitstoot in NL is ongeveer 300 gr/kWh).
  • Van het silicium dat niet gerecycled wordt kennen we de exacte herkomst en kunnen we (op basis van informatie uit het rapport ‘Overexposed’) met grote mate van zekerheid zeggen dat het MG-Si lokaal is gewonnen en dus niet uit XUAR komt. Alle toeleveranciers in de keten zijn bekend en gedocumenteerd.
  • Bij interesse kunnen we de resterende CO2 nog compenseren. Die mogelijkheid bieden we al aan via ons registratieproces van onze eindklanten.