Wat houden de subsidies in?

EIA

Volgens de Energie‑investeringsaftrek regeling mogen bezitters van een zonnestroomsysteem dat groter is dan 25 kW (ongeveer 90 zonnepanelen), eenmalig max 45% van de investering aftrekken van hun fiscale winst (dit komt bovenop standaard aftrek). De regeling levert u gemiddeld 11% voordeel op. Kijk op de energielijst van het RVO.

ISDE (kleinverbruik < 3 x 80A)

Een zonnepaneleninstallatie met een vermogen van tussen 15 kilowattpiek (kWp) en maximaal 100 kWp komt in aanmerking voor de ISDE subsidie. Tevens zal het elektriciteitsverbruik van de zakelijke aansluiting minder dan 50.000 kilowattuur moeten bedragen.

 De hoogte van de ISDE subsidie bedraagt €125 per geïnstalleerde kilowattpiek (kWp). Dit betekent dat er per installatie minimaal €1.857 en maximaal €12.500 subsidie beschikbaar is.

SDE++ (grootverbruik > 3 x 80A)

De subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie is bedoeld voor bezitters van een zonnestroomsysteem dat is aangesloten op een grootverbruikersaansluiting (minimaal 3 x 100A) en dat groter is dan 15 kW (ongeveer 55 zonnepanelen).

Aftrekposten

Via de Energie Investeringsaftrek (EIA) mag een bedrijf bovenop zijn gebruikelijke afschrijving 45% van de investeringskosten aftrekken van zijn fiscale winst. Daardoor wordt de te betalen inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting lager. Het financiële voordeel is dus afhankelijk van het soort onderneming: BV structuur of eenmanszaak/VOF. Gemiddeld levert de EIA 11% belastingvoordeel op. Non-profit organisaties en particulieren hebben geen recht op EIA. Lees meer op www.rvo.nl.

Met de MIA kunnen bedrijven bovenop hun gebruikelijke investeringsaftrek tot 36% van de investering in duurzame energieopwekking aftrekken van hun fiscale winst. De VAMIL biedt de mogelijkheid om 75% van het investeringsbedrag op een door de ondernemer gewenst tijdstip af te trekken.

Door sneller afschrijven vermindert een ondernemer de fiscale winst en betaalt daardoor minder belasting in dat jaar, wat een rente- en liquiditeitsvoordeel geeft. De MIA en VAMIL zijn twee verschillende regelingen maar worden vaak gecombineerd. Meer informatie is te vinden op www.rvo.nl.

Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE++) en ISDE

Grootschalige zonnepanelencentrales (met een vermogen van meer dan 15000 Watt-piek) kunnen Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) subsidie ontvangen. Om te bewerkstelligen dat de goedkoopst op te wekken duurzame energie het meest wordt gestimuleerd, is er een subsidieopzet in fases, waarbij het subsidiebedrag per kWh per fase omhoog gaat. Zie www.rvo.nl. Over het algemeen worden zon-PV projecten rendabel met een SDE++ vergoeding in de latere fases. de kans is ook groter dat het budget dan al overtekend is. Ondernemers die graag zonnepanelen willen, zullen deze nauwlettend in de gaten moeten houden en strategisch moeten aanvragen.

Subsidiemogelijkheden verduurzamen bedrijfspand

De overheid zet de ISDE (Investeringssubsidie Duurzame Energie) in om ondernemers te stimuleren te investeren in duurzaamheid, zie deze link.

Als u uw bedrijfspand gaat verduurzamen met de aanschaf van zonnepanelen, zonneboiler of warmtepomp kan dit u een mooie tegemoetkoming opleveren. De exacte hoogte van de subsidie is afhankelijk van het type apparaat waarin u investeert, maar als het apparaat in aanmerking komt, bedraagt de subsidie vaak enkele duizenden euro’s.

Meer informatie over zonnepanelen zonder of met eigen investering?